Van klein tot groot!

La acordarea mărcii ecologice se au în vedere toate aspectele ambientale ALE produsului, cum sunt: impactul Ambiental al deşeurilor rezultate, consumul de Energie şi de resurse Naturale, poluarea şi dégradarea solului, contaminarea APEI şi aerului, Decker zgomotului, inclusiv aceleaşi aspecte légat de Ambalaj. Analiza AE află la baza planurilor strategice ALE organizaţiei pentru proiectarea produselor şi proceselor, a fabricaţiilor alternative, pentru satisfacerea cerinţelor ecologice. Seria de noile ISO 14000, rezultat al activităţii Organismelor ISO mai sus citate, cuprinde noile referitoare la sistemele de Management de Mediu şi noile referitoare la aspectele de Mediu ALE produselor şi serviciilor. Marca este acordată după Studiul impactului posibil al produsului asupra Mediului, inclusiv PE parcursul procesului de obţinere a lui, şi se aplică de către producător PE eticheta produsului. Primul sistem de Marcare ecologică a produselor a fost introdus în 1978 în Germania, Sub denumirea de “Blaues Engel”. Acest sistem sont drept SCOP finanţarea şi gestionarea colectării şi reciclării ambalajelor, Cu aportul Consumatorului în colectarea conforme cu procedura stabilită. Ulterior, în 1990, în Germania s-a introdus şi un sistem de Marcare ecologică a ambalajelor, “Der Grüne Punkt”, Care, Împreună cu Marca “Blaues Engel” formează “Duales System”. Acesta este Patronat de Agenţia Federală a Mediului, Dar alături de aceasta, în examinarea şi Evaluarea produselor şi în acordarea mărcii este implicat şi Institutul pentru securitatea Produsului şi Marcare, precum şi Organizaţia Consumatorilor pentru TestArea Calităţii. Deoarece marcarea ecologică ar putea deveni o barieră netarifară în comerţul Internaţional, a fost necesară stabilirea unor principii Care stau la baza aplicării mărcilor ecologice, printre care asigurarea transparenţei şi a Informării Consumatorului, asigurarea accesului egal al tuturor părţilor interesate, utilizarea metodelor ştiinţifice pentru Evaluarea impactului de Mediu al produselor. Sistemul allemand de Marcare ecologică a produselor a fost preluat şi de Alte Ţări, printre care marea britanie, Franţa, Olanda, Belgia.

De asemenea, circuitul produsului de la producător la consumator creează un contact Marfă-factori de Mediu, Marfa fiind afectată de factorii de Mediu, chiar cu riscul de dégradare calitativă, şi mediul, la rândul lui, fiind afectat de Marfă, prin ambalaje, deşeuri , Mijloace de transport, etc.