Van klein tot groot!
Wat is een bouwvergunning?

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een bouwvergunning nodig. Voor kleine, onopvallende bouwwerken geldt dit niet. Niet alle gemeenten hanteren dezelfde richtlijnen. Zeker voor rijks- en gemeentemonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten gelden speciale regels. Als u een pand heeft dat onder laatstgenoemde regelingen valt, dan is het zeker goed om u tot in detail te laten informeren. Zo kunt u problemen voorkomen.

Voor welke zaken is een bouwvergunning nodig
Voor vrijwel alle grotere klussen is een bouwvergunning nodig, hoewel er op sommige terreinen wel een versoepeling van de regels plaatsvindt. Het gaat hier om veel voorkomende bouwwerken zoals een aanbouw, bijgebouw en een dakkapel, maar bijvoorbeeld ook om een erfafscheiding, een kozijnwijziging of een schotelantenne. Dergelijke zaken kunt u vaak vergunnings vrij.