Van klein tot groot!

Stelt u zich eens voor: het brandalarm begint te loeien en al uw
collega’s lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Waarom
doet de lift het niet? Vanwege de rookontwikkeling ziet niemand meer wat.
Verwarring slaat om in paniek en er ontstaat een duwpartij bij de uitgang. Uw
collega’s zijn nét op tijd het gebouw uit. Maar is iedereen er eigenlijk
wel?

Een situatie zoals hierboven beschreven ontstaat maar al te
snel wanneer u niet bent voorbereid. Het hebben van een brandmeldcentrale is
slechts het beginpunt. Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is,
bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met
een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een
ontruimingsplan verplicht. Bovendien zijn bedrijven volgens de
Arbeidsomstandighedenwet verplicht om “doeltreffende maatregelen” treffen voor
een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers “de nodige passende
maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een ontruimingsplan zorgt u
ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

Wat is een
ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet
gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te
krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op
een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke
evacuatie.

Hoe stel ik een ontruimingsplan
op?

Frens van der zanden Bouwadvies helpt u om snel en effectief een ontruimingsplan op
te stellen. We nemen daarbij de norm NEN8112 als leidraad. Deze norm van het
nationale normalisatie instituut geeft aanwijzingen voor het opstellen van een
doeltreffend ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt door Frens van der zanden Bouwadvies opgemaakt op basis van uw organisatie en gebouw. Zo weet u zeker dat uw
ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en – belangrijker nog – goed
werkt.