Van klein tot groot!

Bouwvergunningen

Voorheen was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning
nodig en daarnaast soms ook nog andere vergunningen, zoals bijvoorbeeld een
milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die ‘losse’ vergunningen niet
meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de
‘omgevingsvergunning’. Als u wil gaan bouwen of verbouwen, dan
kan het dus zijn dat een omgevingsvergunning nodig is. Lees meer

Milieuvergunningen

Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning nodig. Vrijwel alle inrichtingen vallen namelijk als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten onder de Wet milieubeheer. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Uitgangspunt bij het opstellen van voorschriften wordt het Beste Beschikbare Technieken principe (BBT-principe) gehanteerd. De Beste Beschikbare Technieken is het beginsel dat ervan uitgaat dat een inrichting zoveel als economisch en technisch mogelijk is nadelige gevolgen voor het milieu beperkt. Dit is vastgelegd in artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer. Lees meer

 

Bouwbegeleiding

Geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit  GOTIK zijn de vijf belangrijkste onderdelen
van ieder bouwproces.  Frens van der
Zanden Bouwadvies is gespecialiseerd in Bouwmanagement Uitvoering: wij
zorgen ervoor dat u zich om deze vijf onderdelen geen zorgen hoeft te maken. Uw
gehele bouwproces wordt door onze ervaren specialisten goed in de gaten
gehouden zodat de oplevering op alle fronten een groot succes wordt. Lees meer

 

Bouwadvies

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Met of zonder bouwvergunning? Duurzaam en/of energiezuinig? Uw wensen vertaald in een concreet plan?  Lees meer

 

 

 

Frens van der Zanden Bouwadvies

Frens van der zanden is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat zich de afgelopen 12.5 jaar heeft gespecialiseerd inbouwvergunningen, bouwbegeleiding, brandveiligheidsadvisering en bouwkundig ontwerp. Wij zetten graag onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis in om u van een correct, vakkundig en onafhankelijk bouwadvies te voorzien. Uw wensen staan bij ons centraal. 


Door onze goede relaties met gemeenten, aannemers en installateurs zijn wij in staat om uw wensen efficiënt en correct te vertalen naar concrete en praktische oplossingen, waarbij uw budget nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Heeft u een bouwkundig vraagstuk? Laat het ons weten, wij denken graag met u mee.

Kortom, Frens van der Zanden is hét bouwkundig adviesbureau voor al uw bouwkundige vraagstukken

Terug naar boven

Meer diensten:

  • Daglicht & Ventilatie berekeningen.
  • Calculatie & Bestek.
  • Bouw Ontwerpen.
  • Ontruimingsplannen.
  • Constructie berekeningen.
  • Brandpreventie.
  • Maquettebouw.