Bouwadvies BEHEERSEN VAN PROJECTEN

CHECKLIST 3: BEHEERSEN VAN PROJECTEN (GOTIK)

Tijd:

1. Is het bekend wanneer het project klaar moet zijn?

2. Is de totale doorlooptijd geschat?

3. Is de doorlooptijd per fase/per activiteit geschat?

4. Zijn de normen en marges vastgelegd?

5. Welke activiteiten moeten na elkaar en welke kunnen tegelijkertijd plaatsvinden?

6. Wie doet wat wanneer? Staat dit op de kalender?

7. Zijn de tijdschema's goedgekeurd en aan alle projectgroepleden uitgedeeld?

Geld:

1. Zijn de totale kosten/opbrengsten van het project duidelijk?

2. Zijn de kosten uitgesplitst naar activiteit?

3. Zijn de normen en marges vastgelegd?

4. Zijn het doen van uitgaven/het ontvangen van inkomsten op de kalender vastgelegd?

5. Zijn alle begrotingen goedgekeurd en aan alle betrokkenen uitgedeeld?

Kwaliteit:

1. Zijn er controleerbare kwaliteitsnormen opgesteld?

2. Zijn er prioriteiten gesteld in de normen?

3. Wat zijn de marges?

4. Wie toetst op welke manier wanneer het resultaat aan de normen?

5. Zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd?

6. Zijn alle afspraken over kwaliteit goedgekeurd en aan alle betrokkenen bekend gemaakt?

Informatie:

1. Is het duidelijk welke soorten informatie voor het project van belang zijn en beheerst moeten worden?

2. Is vastgelegd wie welke informatie moet geven/moet krijgen?

3. Is er een systeem om bij alle informatie aan te geven wat voor soort info het is, wat er door wie mee gedaan moet worden?

4. Is bepaald wie de informatie bewaart, waar en hoe, en wie daar toegang toe heeft?

5. Is vastgelegd wie informatie goed moet keuren of mag wijzigen?

6. Is de structuur van beslisdocumenten vastgelegd en voor iedereen duidelijk?

Organisatie:

1. Is er een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd tussen opdrachtgever, projectleider, projectgroep en uiteindelijke gebruikers van het resultaat?

2. Is het iedereen duidelijk wat de verhouding is tussen project en de rest van de organisatie?

3. Is de manier van overleg en besluitvorming in het project vastgelegd?

4. Is er aandacht voor de samenwerking en de sfeer binnen de projectgroep?

5. Is er voor alle beheersaspecten vastgelegd hoe de normen en marges tot stand komen en wie ze beheerst?

No items found.

Recente Projecten waarbij we deze dienst hebben geleverd

No items found.

Gaat u bouwen of verbouwen?
Neem contact op voor
een advies op maat

Wij zetten graag onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis in om u van een correct, vakkundig en onafhankelijk bouwadvies te voorzien. Uw wensen staan bij ons centraal.

Heeft u een bouwkundig vraagstuk? Laat het ons weten, wij denken graag met u mee.

Neem contact op