Vergunningen

Uitleg:

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunnen we een vergunningcheck uitvoeren.

Indien na het uitvoeren van een vergunningcheck blijkt dat u vergunning plichtig bent voor één of meerdere activiteiten dan kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente behandeld volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijd:

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van het te realiseren plan. Kosten van de gemeente staan omschreven in de bijlage Legesverordening. Zie bij berichten nieuws.

No items found.

Recente Projecten waarbij we deze dienst hebben geleverd

No items found.

Gaat u bouwen of verbouwen?
Neem contact op voor
een advies op maat

Wij zetten graag onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis in om u van een correct, vakkundig en onafhankelijk bouwadvies te voorzien. Uw wensen staan bij ons centraal.

Heeft u een bouwkundig vraagstuk? Laat het ons weten, wij denken graag met u mee.

Neem contact op